Εισαγωγή στα Δίκτυα

Networking Essentials

Μάθε πώς να στήνεις ένα μικρό δίκτυο σε σπίτι ή σε γραφείο και ανακάλυψε τις προοπτικές μιας καριέρας στα δίκτυα υπολογιστών.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 70 ώρες
Άνευ διδασκάλου
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα «Εισαγωγή στα Δίκτυα» (Network Essentials) διδάσκει τις βασικές έννοιες δικτύωσης υπολογιστών με έμφαση στα είδη δικτύων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στις 70 ώρες του μαθήματος, ο μαθητής θα καταλάβει το ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα στη ζωή μας και θα αναπτύξει βασικές δεξιότητες με πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα, ο μαθητής:

 • Μαθαίνει πώς να σχεδιάζει και να εγκαθιστά ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας εξοπλισμό, τον οποίο συνδέει στο Διαδίκτυο (Internet).

 • Μαθαίνει πώς να ελέγχει την καλή λειτουργία του δικτύου και της συνδεσιμότητας του με το Διαδίκτυο. Εξασκείται στην αναγνώριση και επίλυση πιθανών προβλημάτων.

 • Μαθαίνει πώς να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει πιθανές απειλές ασφάλειας σε ένα μικρό δίκτυο.

 • Μαθαίνει πώς να παραμετροποεί τις συνηθέστερες διαδικτυακές εφαρμογές, να ενεργοποιεί την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων, και να ρυθμίζει βασικές δικτυακές υπηρεσίες (IP services).

 • Εξασκεί τις γνώσεις του με ασκήσεις και εργασίες.

 • Συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα της Cisco Networking Academy.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Καριέρα

Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη σε κάθε τομέα της ψηφιακής οικονομίας, αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση για ενθουσιώδεις, καινοτόμους, άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες στην πληροφορική. Το μάθημα «Εισαγωγή στα Δίκτυα» (Networking Essentials) παρέχει τις γνώσεις και προσφέρει τις δεξιότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες σε πολλούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Ορισμένες θέσεις εργασίας στην πληροφορική, οι οποίες απαιτούν τη γνώση που διδάσκεται στο μάθημα «Εισαγωγή στα Δίκτυα» (Networking Essentials είναι:

 • Systems administration
 • Network administration
 • Device management
 • Network management
 • Systems operations


Σχετικά με τα μαθήματα άνευ διδασκάλου

Τα μαθήματα με την ένδειξη άνευ διδασκάλου (self-paced) έχουν σχεδιαστεί ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνος του, με τον δικό του ρυθμό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μαθητές με μικρή εμπειρία ή γνώση, μπορούν να τα παρακολουθήσουν με καθηγητή είτε σε τάξη είτε σε ιδιαίτερο.