Εισαγωγή στο IoT

Μάθε πώς το Interent of Thins (IoT) και η ψηφιακή οικονομία δημιουργεί νέα αξία και νέες ευκαιρίες εργασίας.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 20 ώρες
Άνευ διδασκάλου
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα «Εισαγωγή στο Διαδίκτυ των Πραγμάτων (IoT)» προσφέρει μια επισκόπηση των σημαντικότερων θεμάτων και τών κυριότερων προκλήσεων που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία. Το μάθημα εξετάζει την εξέλιξη του Διαδικτύου (Internet) και πώς η διασύνδεση ανθρώπων, υπηρεσιών, δεδομένων και πραγμάτων μετασχηματίζει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Με το μάθημα αυτό, ο μαθητής:

  • Μαθαίνει πώς η ψηφιακή οικονομία μετατρέπει την πληροφορία σε δράση, δημιουργώντας άνευ προηγουμένου οικονομικές ευκαιρίες.

  • Καταλαβαίνει πώς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) συνδυάζει την παραδοσιακή τεχνολογία με καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα.

  • Κατανοεί πώς οι επιχειρισιακές διεργασίες αξιολόγησης και επίλυσης προβλημάτων αλλάζουν στη νέα ψηφιακή εποχή.

  • Αναγνωρίζει τα θέματα ασφάλειας που πρέπει να συνυπολογίζονται σε κάθε υλοποίηση μιας IoT λύσης.

  • Εξασκεί τις γνώσεις που αποκτά με τον Cisco Packet Tracer, έναν εξελιγμένο προσομοιωτή δικτύων.

  • Συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα της Cisco Networking Academy.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Καριέρα

Στη σημερινή ψηφιακή οικονομία, οι δεξιότητες στις τεχνολογίες της πληροφορικής είναι απαραίτητες σε ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνται, οι οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες των διασυνδεδεμένων ανθρώπων, των υπηρεσιών, των δεδομένων και των πραγμάτων. Από την επιστήμη των υπολογιστών μέχρι το σύγχρονο Management, η κατανόηση του IoT θα αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους αναζητούν εργασία σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας.

Ορισμένες θέσεις εργασίας που απαιτούν την κατανόηση του IoT είναι:

  • Collaboration engineer
  • Data center technician
  • Network engineer
  • Software engineer

Σχετικά με τα μαθήματα άνευ διδασκάλου

Τα μαθήματα με την ένδειξη άνευ διδασκάλου (self-paced) έχουν σχεδιαστεί ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνος του, με τον δικό του ρυθμό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μαθητές με μικρή εμπειρία ή γνώση, μπορούν να τα παρακολουθήσουν με καθηγητή είτε σε τάξη είτε σε ιδιαίτερο.