Ας συνδεθούμε!

(Get Connected)

Μάθε πώς να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, να συνδέεις περιφερειακές συσκευές, να χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο, τις μηχανές αναζήτησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 30 ώρες
Άνευ διδασκάλου
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα «Ας Συνδεθούμε» (Get Connected) διδάσκει τις βασικές δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου (Internet). Συγκεκριμένα, ο μαθητής:

  • Αναγνωρίζει διαφορετικούς τύπους υπολογιστικών συστημάτων, τα εξαρτήματά τους, τα περιφερειακά τους, εκτυπωτές, σαρωτές (scanner), και άλλες συσκευές.

  • Κατανοεί τα Microsoft Windows και πώς να εργάζεται με αρχεία και φακέλους.

  • Κατανοεί τη δικτύωση των υπολογιστών, πώς να περιηγείται και να αναζητά πληροφορίες στο Διαδίκτυο (Internet) και πώς να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  • Δημιουργεί λογαριασμούς στο Facebook, LinkedIn, και YouTube.

  • Αναγνωρίζει συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται στο υλικό (hardware), στο λογισμικό (software) και στη δικτύωση των συσκευών και πώς μπορεί να τα επιλύσει.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Καριέρα

Το μάθημα «Ας συνδεθούμε» (Get Connected) απευθύνεται σε άτομα με μικρή ή καθόλου εμπειρία με τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες των δικτύων υπολογιστών. Προσφέρει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει και να εργαστεί στην ψηφιακή οικονομία. Το μάθημα αυτό παρέχει την απαραίτητη γνώση, για να παρακολουθήσει κάποιος πιο εξειδικευμένα μαθήματα, με τα οποία μπορεί να αρχίσει ή να αναβαθμίσει την καριέρα του σε πολλούς τομείς της πληροφορικής.


Σχετικά με τα μαθήματα άνευ διδασκάλου

Τα μαθήματα με την ένδειξη άνευ διδασκάλου (self-paced) έχουν σχεδιαστεί ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνος του, με τον δικό του ρυθμό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μαθητές με μικρή εμπειρία ή γνώση, μπορούν να τα παρακολουθήσουν με καθηγητή είτε σε τάξη είτε σε ιδιαίτερο.