Επιχειρηματικότητα

Ανάπτυξε έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης, για να βελτιώσεις τις εργασιακές σου προοπτικές και να εξελίξεις την καριέρα σου.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 15 ώρες
Άνευ διδασκάλου
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας μέσα από διαδραστικά παραδείγματα (case studies) βοηθάει τον μαθητή να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στα δίκτυα και στην πληροφορική, για να αρχίσει μια επιχείρηση ή να εξελίξει την καριέρα του. Με το μάθημα της Επιχειρηματικότητας ο μαθητής:

  • Αυξάνει την αυτοπεποίθησή του.

  • Μαθαίνει πώς να καταγράφει τις ανάγκες των πελατών και πώς να σχεδιάζει λύσεις, για να τις ικανοποιήσει.

  • Βελτιώνει την διοικητικές του ικανότητες και αποκτά μια βασική γνώση διαχείρισης οικονομικών.

  • Μαθαίνει πώς να ξεκινήσει μια σειρά διαφορετικών επιχειρήσεων από ένα Internet cafe μέχρι γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, και πολλά άλλα.

  • Συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα της Cisco Networking Academy.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Σχετικά με τα μαθήματα άνευ διδασκάλου

Τα μαθήματα με την ένδειξη άνευ διδασκάλου (self-paced) έχουν σχεδιαστεί ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα παρακολουθήσει μόνος του, με τον δικό του ρυθμό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μαθητές με μικρή εμπειρία ή γνώση, μπορούν να τα παρακολουθήσουν με καθηγητή είτε σε τάξη είτε σε ιδιαίτερο.