Προγραμματισμός σε C++

Μάθε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με τη C++ και προετοιμάσου για θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών IoT.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 70 ώρες
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο C++.

Το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού σε C++» καλύπτει τις βασικές τεχνικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object-oriented programming) και προγραμματισμού με τη C++.

Με το μάθημα αυτό, ο μαθητής:

 • Μαθαίνει το συντακτικό και τους κύριους τύπους δεδομένων της γλώσσας C++.

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και μαθαίνει πώς να τις εφαρμόζει στην πράξη με τη γλώσσα C++.

 • Μαθαίνει πώς να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη βοήθεια των βιβλιοθηκών της γλώσσας C++.

 • Εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις προγραμματισμού που αποκτά, γράφοντας τα πρώτα του προγράμματα.

 • Εξασκεί τις γνώσεις του με ασκήσεις και εργασίες

 • Συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα της Cisco Networking Academy.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Καριέρα

Το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού σε C++» βοηθάει τον μαθητή να αναπτύξει τις προγραμματιστικές του ικανότητες, να προωθήσει την καριέρα του και να αναβαθμίσει το μισθολόγιο του. Προγραμματιστές C++ είναι απαραίτητοι σε εφαρμογές όπως:

 • Game development
 • High-performance embedded and real-time systems
 • Applications with graphics libraries
 • Applications for communication with network devices
 • Computer network simulators
 • Remote device and network management systems

Ενδεικτικές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού είναι:

 • Software development
 • Systems administration
 • Network administration
 • Device management,
 • Network management
 • Systems operations

Πιστοποίηση: C++ Certified Associate Programmer Certifications (CPA).