Προγραμματισμός σε C

Μάθε τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού στη γλώσσα C και κάνε το πρώτο βήμα, για να γίνεις επαγγελματίας προγραμματιστής.

Επίπεδο: εισαγωγικό
Διάρκεια: 70 ώρες
Σε τάξη

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο C++.

Το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού σε C» έχει σχεδιαστεί για αρχάριους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά προηγούμενη εμπειρία ή γνώση και επιθυμούν να μάθουν τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Αν και στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα γλωσσών υψηλού επιπέδου, η γλώσσα C αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς και ταυτόχρονα την πιο ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων και αμέτρητων εφαρμογών. Επιπλέον η C, αποτελεί τη βάση πολλών άλλων δημοφιλών γλωσσών, όπως η C++, η Java και η Python, οι οποίες χρησιμοποιούν πολλά από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας C.

Με το μάθημα αυτό, ο μαθητής:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες του δομημένου προγραμματισμού.

 • Μαθαίνει το συντακτικό και τους κύριους τύπους δεδομένων της γλώσσας C.

 • Εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις προγραμματισμού που αποκτά, γράφοντας τα πρώτα του προγράμματα.

 • Εξασκεί τις γνώσεις του με ασκήσεις και εργασίες

 • Αναπτύσσει αναλυτικές δεξιότητες και αλγοριθμική σκέψη.

 • Συνδέεται με τη διεθνή κοινότητα της Cisco Networking Academy.

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά, το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.


Καριέρα

Το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού σε C» προσφέρει τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού, οι οποίες είναι απαραίτητες για πλήθος θέσεων εργασίας στην πληροφορική.

Ενδεικτικές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού είναι:

 • Software development
 • Systems administration
 • Network administration
 • Device management,
 • Network management
 • Systems operations

Πιστοποίηση: C Programming Language Certified Associate Certification (CLA)