Πιστοποιήσεις

Η γνώση είναι δύναμη και η πιστοποίηση είναι απόδειξη. Οι μαθητές μας αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, με τις οποίες αποδεικνύουν τις γνώσεις τους.

Πιστοποιήσεις στα δίκτυα

CompTIA A+

A stepping stone to entry-level IT jobs that require competence in computer installation, maintenance, networking, and security.

Επίπεδο: Entry (εισαγωγικό)

Προετοιμάσου με

CCNA Routing & Swithcing

Φορέας πιστοποίησης:
CompTIA

Cisco CCENT

Validate your ability to install and operate a small enterprise network and your experience with basic network security. Discount exam vouchers available for successful Networking Academy students.

Επίπεδο: Entry (εισαγωγικό)

Προετοιμάσου με

CCNA Routing & Swithcing

Φορέας πιστοποίησης:
Cisco Learning Network

Cisco CCNA Routing & Switching

Verify your hands-on skills working with routed and switched networks and wide-area networks (WANs). Discount exam vouchers available for successful Networking Academy students.

Επίπεδο: Associate

Προετοιμάσου με

CCNA Routing & Swithcing

Φορέας πιστοποίησης:
Cisco Learning Network

Πιστοποιήσεις στο Linux

LPI Linux Essentials Professional Development Certificate

Validate your essential knowledge of Linux and open source for jobs in IT/technical support, mobile application support, and network operations center (NOC) operations.

Επίπεδο: Entry (εισαγωγικό)

Προετοιμάσου με

NDG Linux Essentials

Φορέας πιστοποίησης:
Linux Professional Institute

LPIC-1: Linux Server Professional Certification

LPIC-1 is the first certification in LPI’s multi-level Linux Professional certification program. Exams 101 and 102 validate your ability to perform maintenance tasks with the command line, install and configure a computer running Linux, and configure basic networking.

Επίπεδο: Associate

Προετοιμάσου με

NDG Linux I & II

Φορέας πιστοποίησης:
Linux Professional Institute

CompTIA Linux+ Powered by LPI

Designed as a framework for IT professionals working as junior-level system administrators, as well as those working in web and software development.

Επίπεδο: Associate

Προετοιμάσου με

NDG Linux I & II

Φορέας πιστοποίησης:
CompTIA

Πιστοποιήσεις στον προγραμματισμό

C Programming Language Certified Associate (CLA)

The CLA certificate measures your ability to code tasks related to the basics of programming in the C programming language, building your foundational knowledge for most any IT career.

Επίπεδο: Entry (εισαγωγικό)

Προετοιμάσου με

CLA: Essentials in C

Φορέας πιστοποίησης:
C++ Institute

C++ Certified Associate Programmer (CPA)

Validate your C++ programming skills for jobs in software development, device management and network engineering.

Επίπεδο: Entry (εισαγωγικό)

Προετοιμάσου με

CPA: Essentials in C++

Φορέας πιστοποίησης:
C++ Institute