Καριέρα

Ενημερώσου για τις τελευταίες τάσεις στην πληροφορική, τις γνώσεις που απαιτούν οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, και πώς τα μαθήματά μας μπορούν να σε βοηθήσουν.

Περιγραφή θέσεων εργασίας (στα Αγγλικά) Μαθήματα

Today's Professional

Every business professional needs a basic understanding of the Internet of Things (IoT), cybersecurity, and an entrepreneurial mindset to compete for jobs and success in the digital economy.

Techinical Support

Is your default expression a smile? Support providers are good at solving problems, friendly, and easy to talk to. People who work in support become experts in their product or support area so it’s a good path to advancement.

Job Titles: Help Desk Operator, Support Technician, Support Engineer, Network SupportTechnician, Network Support Engineer

Network Administration

If you like fixing things, are constantly learning, and appreciate an elegant solution to a complex problem, you might like jobs in networking. Be ready to communicate plans, collaborate with colleagues, create a budget, and build a team.

Job Titles: Network Administrator, Network Designer, Network Engineer, Solution Provider

Security Administration

Can you think like a hacker? A security specialist has to stay up-to-date on technology and discover weak spots before someone else does. They enjoy solving complex problems, and are able to document and communicate about their work.

Job Titles: Security Administrator (infrastructure, data, and applications), Network Security Architect, Network Security Engineer, Network Security Specialist

Systems Administration

People who see the big picture and care about the details are systems thinkers. Systems may include any combination of computers, devices, software, networks, as well as people, business functions and operations.

Job Titles: Systems Engineer, Systems Integrator, Voice Engineer

Software Development

You’re the one who analyzes every situation from all the angles to get the best outcome. You are passionate about learning new approaches and contributing to innovative initiatives. You enjoy the challenge of putting the pieces together to address a need.

Job Titles: Application Developer, Software Developer, Software Engineer, Linux Administrator

IT Jobs of Tomorrow

The digital transformation of the economy is generating unparalleled demand for skilled workers and new opportunities for creative, tech-savvy people everywhere. Check out the fastest-growing job areas: visit Internet of Things and Digital Job Trends.